In de stichting Perinatale audit Nederland (PaN) werken vertegenwoordigers van de beroepsgroepen samen die direct betrokken zijn bij de perinatale audit. De stichting is het levende bewijs dat de verschillende beroepsgroepen constructief kunnen samenwerken. In de aanloop naar de eerste landelijke audit is er op alle niveaus veel werk verzet: de zorgverleners in de Verloskundige samenwerkingsverbanden (VsV’s), de regioteams die hen ondersteunen en het landelijke bureau dat coördineert en stuurt. dit artikel licht de organisatie van de PaN toe.