Verloskundige Birgit van der Goes ondersteunt als implementatiemedewerker de perinatale audits in negen ziekenhuizen in de regio amsterdam. Zij beschrijft haar ervaringen en die van zorgverleners met de perinatale audit.

 

De perinatale audit heeft in verloskundig Nederland in korte tijd zijn plaats veroverd. Samen met andere disciplines kritisch kijken naar eigen handelen wordt als motiverend ervaren voor het denken over kwaliteit van
zorg. Een veilige sfeer is daarbij een voorwaarde. Hoewel niet vanzelfsprekend blijkt deze in de meeste gevallen gelukkig wel aanwezig te zijn. De voorzitter heeft daarin een belangrijke rol. De audit geeft ons inzicht in omstandigheden waaronder perinatale sterfte optreedt en mogelijke handvatten om de zorg te verbeteren. Bovendien is het een goed instrument om de samenwerking tussen en binnen de echelons te verbeteren. Audit alleen kan echter nooit de basis zijn voor aanpassingen in de zorg omdat slechts wordt gekeken naar casus met een slechte uitkomst. Onderzoek blijft noodzakelijk.