In de regio Leiden start in oktober 2013 de POLS-studie, waarbij gedurende een jaar alle aterme neonaten gescreend worden op aangeboren hartafwijkingen (AHA) door middel van saturatiemeting. De screening wordt uitgevoerd door 10 verloskundigenpraktijken, het Diaconessenhuis Leiden, het Rijnland Ziekenhuis in Leiderdorp en het Leids Universitair Medisch Centrum. De POLS-studie onderzoekt de haalbaarheid van het invoeren van neonatale screening op AHA in Nederland en wordt uitgevoerd door verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen in de eerste en tweede lijn.

De primaire uitkomst van de POLS-studie is het percentage van de aterme neonaten dat gedurende het jaar dat de studie loopt, gescreend wordt. Detectie van niet-cardiale pathologie, tevredenheid, angst en onrust bij moeders en problemen bij het uitvoeren van het protocol zijn secundaire uitkomstmaten.
Meer informatie over de POLS-studie is te vinden op www.polsstudie.nl