De kraamzorg speelt binnen de postnatale zorg in Nederland een belangrijke rol. Het betekent dat bij het kraambed meerdere zorgverleners betrokken zijn. Geluiden uit de praktijk laten horen dat vrouwen behoefte hebben aan meer eenduidigheid in de adviezen van kraamverzorgers en verloskundigen.De postnatale zorg is in de bestaande landelijke richtlijnen onderbelicht. De KNOV heeft daarom de ontwikkeling van een richtlijn postnatale zorg in haar beleidsplan voor 2009 opgenomen. Naar verwachting zal hier in 2010 een start mee worden gemaakt.In Groot-Brittannië wordt reeds gebruikt gemaakt van een richtlijn voor postnatale zorg. In het kader van onze studie hebben wij onderzoek gedaan naar de vraag in hoeverre deze Britse richtlijn bruikbaar is voor het ont-Nienke Schaap-Kosters en Karlijn Janssen zijn verloskundigen in opleiding (vierde jaar) aan de Verloskunde Academie Amsterdamwikkelen van een Nederlandse richtlijn postnatale zorg. Hiervoor hebben wij de “NICE clinical guideline: Routine postnatal care of women and their babies” uit 2006 grondig bestudeerd, als ook een deel van de literatuur die daaraan ten grondslag lag. Tevens hebben we een kwaliteitsanalyse uitgevoerd aan de hand van het AGREE-instrument (Appraisal instrument for Guidelines, REsearch and Evaluation).