Er zijn indicaties dat intra-uteriene blootstelling aan paracetamol, de meest gebruikte medicijnen bij pijn en koorts, in de zwangerschap invloed heeft op de neurologische ontwikkeling van kinderen. Deze Deense cohortstudie onder 1.491 moeders en kinderen (1996-2002) onderzocht de invloed van paracetamolgebruik in de zwangerschap op de aandachts- en uitvoerende functies van vijfjarige kinderen.

De onderzoekers registreerden prospectief het paracetamol gebruik in drie telefonische interviews (12 en 30 weken en 6 maanden postpartum. Psychologen beoordeelden de aandachtsfunctie van de kinderen met de Everyday Attention for Children at Five (Teach-5).

De algehele aandachtsfunctie is onderverdeeld in aanhoudende en selectieve aandacht. Ouders en leerkrachten beoordeelden onafhankelijk van elkaar de uitvoerende functies van de kinderen met de Behaviour Rating Inventory. De algehele uitvoerende functie is onderverdeeld in impulscontrole en metacognitie (informatieverwerking en planning). De onderzoekers corrigeerden o.a. voor IQ en geestelijke gezondheid van de moeder, en indicaties voor paracetamol.

Paracetamolgebruik in het eerste trimester heeft verband met significant slechtere algehele en selectieve aandacht op vijfjarige leeftijd. Prenatale blootstelling aan paracetamol vergroot de risico’s op subnormale algehele aandacht (OR: 1.5; 1.0-2.5) en problemen met selectieve aandacht (OR: 1.5; 1.0-2.4). De ouders zien daarbij ook een subnormale metacognitie (OR: 1.5; 0.9-2.3), maar de leerkrachten zien geen significante effecten.

Een nauwkeurige uitspraak over de dosisresponsverhouding is niet mogelijk, omdat de meeste vrouwen zich niet precies herinneren hoeveel paracetamol zij gebruikten. Wel zien de onderzoekers hogere risico’s bij een langere duur van paracetamolgebruik tijdens de zwangerschap.

De onderzoekers concluderen dat deze observationele studie aanwijzingen geeft voor een verband tussen paracetamolgebruik in de zwangerschap en slechtere aandachts- en uitvoerende functies bij vijfjarige kinderen. Ze pleiten voor terughoudendheid bij het voorschrijven, maar doen geen concrete aanbevelingen over hoeveelheden.