In september 2008 is de KNOV een raam -overeenkomst aangegaan met KeurCompany,zodat verloskundigen voor het afhandelen vanprikincidenten, zich tegen een gereduceerdtarief kunnen aansluiten bij PrikPunt, een 24-uurs service van KeurCompany met een landelijkedekking. Alle verloskundigenpraktijkenen zelfstandige waarnemers, aangesloten bijde KNOV, ontvingen in september 2008 eenbrief, waarmee zij zich eenvoudig kunnenaansluiten bij dit meldpunt. Met de aan -sluiting bij PrikPunt voldoet u aan de eis vande Arbeidsinspectie om een protocol te hebbenvoor de afhandeling van prikaccidenten.Reden om nog eens het belang van hetPrikPunt onder uw aandacht te brengen.