Aan de hand van 2 casussen willen wij in deze les hetbelang van het tijdig herkennen van deze aandoeningbenadrukken. Daarnaast willen we het effect vanbehandeling middels frenulotomie illustreren.