Op 16 november 2010 heeft de AcademieVerloskunde Maastricht, Hogeschool Zuyd,Raymond de Vries aangesteld als hoogleraarMidwifery Science bij de Universiteit Maastricht.Hij werd op 18 november tijdens een ochtend-symposium op de Hogeschool voorgesteld aande buitenwereld. Zijn inaugurele rede zal inmei 2011 plaatsvinden. Reden genoeg vooreen nadere kennismaking met deze sociaalwetenschapper uit de Verenigde Staten.