Allerlei complicaties bij pasgeborenen zijn te
voorkomen als er structureel echoscopisch
onderzoek (SEO) wordt verricht en een
afwijking dus van tevoren bekend is. Het is
een misvatting dat SEO alleen is bedoeld om
‘dat kindje eventueel te aborteren’.

In het hiervoor gepubliceerde artikel ‘Verkeerde routine’
beschrijft Susanne de Kort haar ervaringen met het
structureel echoscopisch onderzoek (SEO). Gezien de
keuze van de kop heeft de redactie waarschijnlijk de
bedoeling gehad om de discussie over dit onderwerp
opnieuw aan te zwengelen. De lezers moeten dan wel
de kans krijgen de feiten en de juiste informatie over het
SEO tot zich te nemen.
Veel westerse landen kozen in de jaren tachtig al voor
invoering van een standaardecho rond 20 weken bij elke
zwangerschap. In de jaren negentig nam het gebruik van
echoscopie, de kwaliteit van de apparatuur en de expertise
van de echoscopisten sterk toe. Ondanks het ontbreken
van de standaardecho kreeg meer dan 90 procent van
de zwangere vrouwen in ons land één of meer echoonderzoeken,
op een groot aantal indicaties. Veel vrouwen
verzochten zelf om een echo-onderzoek, ook als
er geen medische aanleiding voor was. De terughoudendheid
van zorgverleners leidde tot de opkomst van
zogenaamde pretechobureaus.