In 2003 en opnieuw in 2008 werd de Nederlandse verloskunde opgeschrikt door de Peristatcijfers, waaruit bleek dat Nederland zowel in 1999 als in 2004 een relatief hoge perinatale sterfte had, vergeleken met andere Europese landen. De auteurs van de Peristat-rapporten waarschuwden tegen het al te snel trekken van conclusies over de kwaliteit van zorg in de verschillende landen, vanwege verschillen in de definities van perinatale sterfte, in de kwaliteit van de aangeleverde data en in de compleetheid daarvan. Er is vooral verschil in de zwangerschapsduur waarbij de registratie begint. Peristat verzamelt data vanaf 22 weken, maar sommige landen registreren pas vanaf 24 weken, vanaf 28 weken of vanaf een geboortegewicht van 500 gram. Ondanks deze waarschuwingen kregen de Peristat-cijfers veel aandacht en al snel werden er vraagtekens geplaatst bij de veiligheid van het Nederlandse verloskundige systeem.