Het verbeteren van de samenwerking in de Nederlandse geboortezorg wordt als essentieel gezien om de continuïteit van de zorg te verbeteren en daarmee de veiligheid, cliënttevredenheid en gezondheidsuitkomsten. Deze Nederlandse studie had als doel om te monitoren en evalueren of en hoe het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland en haar lokale multidisciplinaire Verloskundige SamenwerkingsVerbanden (VSV’s) hebben bijgedragen aan de samenwerking in de geboortezorg.

Deze studie hanteerde de methode van reflexieve monitoring in actie. Deze methode bevordert leerprocessen in projecten die zich richten op systeeminnovaties. Deelnemers waren eerstelijns- en tweedelijns verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, en vertegenwoordigers van de kraamzorg. De onderzoekers verzamelden de data van 2014 tot 2016 via interviews (n = 73), vragenlijsten (n = 430) en reflectiesessies (n = 4) en analyseerden de data volgens een model voor interprofessionele en inter-organisatorische samenwerking.

De bevindingen beschrijven (1) activiteiten van het Netwerk, (2) ervaren samenwerking binnen VSV’s en (3) het Netwerk als ondersteunende structuur. Er zijn verbeteringen op relationeel en organisatorisch niveau van interprofessionele en inter-organisatorische samenwerking. Op relationeel niveau zijn er verbeteringen door de ontwikkeling van meer gezamenlijke doelen en visies en door meer inzichten in elkaars competenties, kennis en visies. Op organisatorisch niveau zijn er verbeteringen doordat veel VSV’s hun werkwijzen formaliseren en professionals protocollen en afspraken maken. De bijeenkomsten, producten en onderzoeksprojecten van het Netwerk bevorderen de ontwikkeling en verspreiding van kennis en de VSV’s bevorderen het contact en overleg tussen geboortezorgprofessionals. Er zijn echter ook samenwerkingsuitdagingen, waaronder wantrouwen en moeilijkheden bij het delen van informatie, beïnvloed door een gebrek aan financiële en organisatorische facilitering.

De onderzoekers concluderen dat het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland haar ondersteunende rol in de systeeminnovatie naar samenwerking in geboortezorg kan verbeteren. Zij bevelen een verdere transformatie aan naar een kennisnetwerk dat gericht is op het reflexief overwinnen van samenwerkingsuitdagingen op alle niveaus in de geboortezorg.

Meer info:
www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/positieve-evaluatie-programma-zwangerschap-en-geboorte/
www.kennisnetgeboortezorg.nl/geboortezorg-landschap/regionale-consortia-geboortezorg/consortium-noordwest-nederland/