Prenatale screening op Down syndroom en structurele afwijkingen werd in 2007 landelijk ingevoerd. De uitkomsten worden gemonitord
door acht regionale centra en landelijk door het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (RIVM). Vooruitlopend op de landelijke cijfers publiceren drie prenatale screeningscentra hun gecombineerde resultaten.

In maart 2006 startten twee Gelderse centra met de uitvoering van prenatale screening (PNS):

  • Het Verloskundig Centrum Nijmegen e.o. (VCN), een samenwerkingsverband tussen eerstelijns verloskundigen (acht praktijken) en het plaatselijke huisartsenlaboratorium;
  • Espérance, Verloskundig Centrum Arnhem, een samenwerkingsverband tussen zes eerstelijns verloskundigenpraktijken, STBN en gynaecologen van het plaatselijke ziekenhuis.

Een jaar later, in april 2007 volgde EVA, Verloskundig Centrum Achterhoek in Varsseveld, opgericht door acht verloskundigenpraktijken. Bij VCN en EVA zijn alle cliënten afkomstig uit eerstelijns praktijken, bij Espérance komt 87% van de cliënten uit de eerstelijn en 13% uit de tweedelijn. Alle drie de centra voeren prenatale screening uit volgens de geldende richtlijnen.

In dit artikel presenteren wij de cijfers uit de jaarverslagen 2007. Voor EVA gaat het hierbij dus om de cijfers van negen maanden.

Tot nu toe zijn er geen landelijke cijfers bekend over de echoscopische verrichtingen die in het kader van PNS worden uitgevoerd en de resultaten hiervan. Met de jaarcijfers 2007 van drie (voornamelijk) eerstelijns echocentra in het oosten van het land geven wij de resultaten van prenatale screening in een populatie van bijna 6000 foetussen. Samengevat vonden wij:

  • er werden minder combinatietesten verricht dan tevoren verwacht;
  • tweemaal werd een kind met Down Syndroom opgespoord met de combinatietest, drie kinderen met Down Syndroom werden niet door de combinatietest geïdenticifeerd;
  • bij het SEO werden 45 ernstige en minder ernstige aandoeningen opgespoord; 10 ernstige afwijkingen werden niet gevonden;
  • de meeste verwijzingen bij het SEO vonden plaats vanwege sonomarkers; naar verwachting zal dit afnemen door de invoering van het nieuwe beleidsadvies over sonomarkers.