Fluxus post partum (> 1000 cc bloedverlies) komt bij circa één op de dertig thuispartus voor. Het gemiddelde bloedverlies post partum na thuispartus bedraagt 390 cc. Substandaardzorg speelt een aanzienlijke rol in het optreden van ernstige maternale morbiditeit. In het kader van een studie naar de incidentie van ernstige maternale morbiditeit in de postpartumperiode bij thuisbevallingen konden door middel van audit de risicoselectie en eventueel aanwezige substandaardzorgfactoren geanalyseerd worden. Daar audit in de eerstelijnsverloskundige zorg nog een relatief
onbekend fenomeen is, kan het een belangrijke bijdrage gaan leveren aan het verder terugdringen van ernstige maternale morbiditeit. De primaire vraagstelling was: Is bij de casus van ernstige fuxus bij thuispartus de risicoselectieprocedure volgens het Verloskundig Vademecum verlopen en is er anderszins sprake geweest van
substandaardzorg?