Samenwerkingsverbanden die de zorg dicht bij huis goed willen organiseren, kunnen in 2010 subsidie aanvragen binnen het programma ‘Op één lijn'[1]. Vanaf 18 januari 2010 wordt door ZonMw een eerste oproep gedaan om projectideeën in te dienen. De ROS’en kunnen eerstelijns zorgverleners en samenwerkingsverbanden helpen bij het verkennen van de mogelijkheden van het programma en het indienen van projectvoorstellen. De ROS’en zullen daartoe voorlichtingsbijeenkomsten organiseren.