Ovariële veroudering omvat de geleidelijke afname van zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de primordiale follikelpool, met als resultaat het uitblijven van de menstruaties op een gemiddelde leeftijd van 51 jaar: de menopauze. Er bestaat echter een grote spreiding in interindividuele menopauzeleeftijd van 40 tot 60 jaar. Deze individuele variatie kunnen we vooralsnog niet verklaren door genetische factoren en leefstijlfactoren zoals roken.

Concluderend, vrouwen met een doorgemaakte PE hebben tien jaar later naast een toename in cardiovasculaire risicofactoren ook een verminderde ovariele reserve. Dit laatste suggereert een rol voor vasculaire factoren in het ovariële verouderingsproces en kan ons helpen om het mechanisme van individuele ovariële veroudering verder te ontrafelen.