Verloskundigen krijgen regelmatig te maken met vrouwen die zwangerzijn geworden na een IVF behandeling. De verloskundige indicatielijstbeschouwt een ‘status na behandeling subfertiliteit’ als een A-situatie,maar uit een onlangs gepubliceerde meta-analyse blijkt wel dat extraoplettendheid geboden is bij deze vrouwen.