In het Amsterdams Medisch Centrum (AMC) is men er in geslaagd om pluripotente cellen, die lijken op embryonale stamcellen, te kweken uit testisweefsel (zie ook Mizrak SC et al., Human Reproduction, Vol.25, No.1 pp. 158–167, 2010). Dit onderzoek biedt nieuwe kansen voor herstel van vruchtbaarheid na chemotherapie bij jonge kinderen. Voor jongens die een behandeling tegen jeugdkanker moeten ondergaan voordat zij geslachtsrijp zijn is er nu de mogelijkheid testisweefsel weg te laten nemen en in te laten vriezen voor later gebruik. Het gaat dan in Nederland om ongeveer 100 jongens per jaar. Dit is van belang om in de toekomst deze jongens hun fertiliteit terug te geven. De stamcellen kunnen opgekweekt worden waarbij in 64 dagen een vermenigvuldiging met een factor 18000 mogelijk is. Van belang is dat het genetisch materiaal stabiel is en er zich geen nieuwe kanker ontwikkelt na terugplaatsing in de bijbal.