De geboorteschelp is een hulpstuk dat tijdens de bevalling gebruikt kan worden om vrouwen te ondersteunen bij een verticale baringshouding. De baringshouding die verkregen wordt bij gebruik van de geboorteschelp is gebaseerd op de hurkende positie die mensen in veel niet-westerse landen aannemen tijdens allerlei arbeid (inclusief baren). De voeten rusten in hurkende houding volledig op de grond. Gré Keijzer-Landkroon is verloskundige en bedacht zo’n dertig jaar geleden de geboorteschelp. Door studie en ervaring is zij erachter gekomen dat de geboorteschelp het beste gebruikt kan worden als de indaling van het kind gevorderd is tot de bekkenbodem. De uitkomsten van de bevallingen die begeleid zijn door Keijzer-Landkroon, worden vergeleken met de uitkomsten van bevallingen die zij begeleidde nog voor de introductie van de geboorteschelp. Het gaat dan om laag risicogeboorten van primi parae die starten met de uitdrijving. Vervolgens worden de resultaten van Keijzer-Landkroon vergeleken met nationale geboorte uitkomsten uit de PRN.

Nadat Keijzer Landkroon de geboorteschelp is gaan gebruiken, bevallen maar 28 van de 322 vrouwen nog zonder de geboorteschelp. Het percentage verwijzingen tijdens de uitdrijving is niet significant afgenomen. Het percentage fundusexpressie en episiotomieën daalt significant. Echter, het percentage tweedegraads rupturen en labiumrupturen stijgt. Er zijn geen significante verschillen in het percentage fluxus post partum en neonatale uitkomsten. In vergelijking met de gegevens uit de PRN is het percentage verwijzingen voor langdurige uitdrijving en episiotomieën significant lager, maar deze hangen niet samen met het gebruik van de geboorteschelp. De onderzoekers rapporteren niet over een verband tussen de geboorteschelp en de lengte van de uitdrijving. Er zijn wel verschillende randomized controlled trials gedaan die zowel een verkorte uitdrijving in hurkpositie meten als een afname in de noodzaak tot bijstimulatie tijdens de uitdrijving. De onderzoekers merken terecht op dat er verschillende methodologische haken en ogen kleven aan de analyse van de cijfers van Keijzer-Landkroon. Toch is de geboorteschelp een waardevol hulpmiddel die vrouwen helpt om een natuurlijke positie aan te nemen bij de geboorte van hun kind.

De Jonge A, Kweekel L, Oudshoorn T et al.The Birth Shell for the Second Stage of Labour: A Modern Tool to Support Physiological Birth. CJMPR 2013;12:19-26

Full text versie kan hiernaast worden gedownload (with permission from the authors).