Het unieke Nederlandse verloskundige
systeem is wereldwijd bekend en wordt vaak
als rolmodel beschouwd in de internationale
verloskundige literatuur. Nederland fungeert
ook als referentiekader voor de Vlaamse
zelfstandige vroedvrouwen die zich inzetten
voor de verdere ontplooiing van de eerstelijns
verloskunde. De Vlaams-Nederlandse vergelijking
is voor de hand liggend gezien de overeenkomsten
inzake taal, geografie, politiek
regime en type welvaartstaat, maar tegelijk
verrassend omwille van de sterk uiteenlopende
gezondheidszorgsystemen. Het doel van onze
studie was na te gaan hoe verloskundige zorgmodellen,
gekenmerkt door een verschillende
mate van medicalisering, zich vertalen in
maternaal welbevinden.