Het onderzoek dat in dit artikel beschreven wordt, richtte zich op de acceptatie van de toetsmethode tijdens de stage, zoals gehanteerd door de AVM. Hierbij lag de focus op de meningen en behoeften van stagebegeleiders verbonden aan de AVM. De centrale vraag hierbij was: “Aan welke voorwaarden dienen de toetsmethode en de deskundigheidsbevordering van de stagebegeleiders te voldoen, om de hoogst mogelijke acceptatie door stagebegeleiders te bereiken?”