Op 18 september jl. vond in Nieuwegein het
tweede Nationale Preconceptiezorg Congres
plaats, georganiseerd door de Stichting
Preconceptiezorg. De stichting bestaat sinds
2006 en ziet het vooral als haar taak om de
ontwikkelingen rondom preconceptiezorg
kritisch te volgen en een beleidsmatige en
wetenschappelijke vinger aan de pols te
houden. Dit waren de woorden waarmee de
voorzitter emeritus-professor Leo ten Kate de
dag opende. In zijn inleidend betoog stipte hij
kort de huidige stand van zaken aan.
Preconceptiezorg is één van de aandachts –
gebieden van de Landelijke Stuurgroep
Zwangerschap en Geboorte die naar verwachting
aan het eind van dit jaar met een advies
naar buiten zal komen.

Daarnaast heeft de minister van Volksgezondheid het
RIVM gevraagd om te inventariseren hoe de doelgroep
het beste bereikt kan worden. Dit is een onderwerp wat
veel mensen bezig houdt, ook de verloskundigen in het
veld die al preconceptiezorg geven. Het zal tevens het
onderwerp zijn van het debat aan het eind van de dag.
Ondanks dat, volgens de voorzitter, preconceptiezorg
nog maar beperkt wordt uitgevoerd, zijn er toch ook
enkele lichtpuntjes te vinden waaronder het voornemen
van de WHO om een beleidsplan over preconceptiezorg
te schrijven. Zij zien preconceptiezorg als een belangrijk
preventie-instrument.