Het overlijden van een vrouw tijdens of na haar zwangerschap is een dramatische gebeurtenis: voor de nabestaanden, maar ook voor alle medisch betrokkenen. Terwijl de zwangerschap en de geboorte van een kind blijde gebeurtenissen
zouden moeten zijn, verandert het leven van de achterblijvers drastisch. Hoewel maternale sterfte, net als in andere westerse landen, in Nederland zeldzaam is, is het van belang om te onderzoeken hoe frequent dit voorkomt. Maternale
sterfte is immers een belangrijke indicator voor de kwaliteit van verloskundige zorg.