Afgelopen maand heeft u het nieuwe KNOV standpunt ‘uitwendigeversie’ ontvangen. Dit standpunt is een update van het standpunt uit2002. Bij het standpunt behoort een losse praktijkkaart met daarop eenkorte samenvatting van het standpunt en aanbevelingen voor het verloskundigbeleid. Deze aanbevelingen hebben betrekking op het aanbiedenen uitvoeren van de uitwendige versie in de eerste lijn. Het standpuntgeeft met een wetenschappelijke onderbouwing weer dat de uitwendigeversie een effectieve en veilige methode is die aan zwangeren met eenstuitligging kan worden aangeboden.