Er is weinig bekend over een-op-een-zorg (caseload verloskunde) in Nederland. Dit definiëren de onderzoekers voor deze Nederlandse studie als: model van continuïteit van zorg onder verantwoordelijkheid van een verloskundige die een-op-een-zorg garandeert met een back up van een partner verloskundige en in goede samenwerking met andere professionals.

De cohortstudie vergeleek de geboorte-uitkomsten bij moeder en kind van een-op-een zorg met reguliere eerstelijns geboortezorg. Eerst selecteerden de onderzoekers uit Perined alle 23 praktijken die in 2015 voldeden aan deze definitie.

Vervolgens includeerden zij alle in Perined geregistreerde vrouwen die in 2015 bevielen in deze praktijken (n=657). Een controlegroep bestond uit 1954 vrouwen in reguliere eerstelijns geboortezorg. Iedere vrouw in een-op-een-zorg werd gematcht met drie vrouwen in de controlegroep zorg op pariteit, leeftijd, achtergrond (Nederlandse versus niet-Nederlands) en regio, maar dit corrigeerde niet voor alle verschillen tussen de groepen in achtergrondkenmerken. De analyse richtte zich op een vergelijking van verwijzingen, wijze van bevallen, en andere uitkomsten voor moeder- en kind.

In een-op-een-zorg worden 46,9% van de vrouwen verwezen naar de gynaecoloog (24,2% antenataal, 22,8% perinataal). Het percentage verwijzingen in het gematchte cohort is significant hoger: 65,7% (37,4% antenataal, 28,3 perinataal).

Vrouwen in een-op-een-zorg hebben significant vaker een spontane bevalling (84% versus 77%). Deze patronen gelden voor nullipare en multipare vrouwen.

Vrouwen in een-op-een-zorg hebben significant minder inleidingen (13,2% versus 21,0%), vaker een thuisbevalling (39,4% versus 16,1%) en minder perineum schade (intact perineum: 41,3 versus 28,2%).

In beide groepen komen ernstige problemen rond de geboorte weinig voor (perinatale sterfte: 0,2 en 0,4%; lage Apgar score na de geboorte: 1,2 en 1,8%).

De onderzoekers concluderen dat in vergelijking met reguliere eerstelijns geboortezorg de een-op-een-zorg in Nederland verband heeft met minder verwijzingen naar de gynaecoloog tijdens zwangerschap en bevalling en met meer spontane vaginale geboorten bij even goede geboorte-uitkomsten.

De uitdaging is om deze zorg waarin aandacht en tijd voor vrouwen centraal staat breder beschikbaar te maken bij de optimalisering van de geboortezorg in Nederland.