Hoe kan de relatie worden versterkt tussen de verloskundige opleidingen en het medisch-wetenschappelijk onderwijs en onderzoek? Dat was de centrale vraag op 19 januari tijdens de Invitational Conference ‘Onderwijs en Onderzoek in de Verloskunde’. De vraag naar verdere samenwerking werd besproken door een bijzondere mix van hoogleraren, medisch specialisten en andere relevante opleiders en onderzoekers op het gebied van de verloskunde in Nederland. De conferentie was een initiatief van de Stichting Samenwerkende Opleidingen tot Verloskundige (SSOV).