Het kan voor verloskundigen soms moeilijk zijn zich te conformeren aan wensen van vrouwen in hun zorg of om bepaalde wensen te faciliteren. Er is weinig bekend over het intrinsieke proces van verloskundigen dat plaatsvindt tijdens een individueel intern conflict. Welke individuele persoonlijke en professionele waarden botsen en welke factoren hebben invloed op de botsende waarden van de verloskundigen.

In deze Nederlandse kwalitatieve studie vertelden 11 eerstelijns verloskundigen hun persoonlijke verhaal (story-telling) over een ervaren dilemma. Met een interview werd er dieper ingegaan op onderliggende gedachten.

Aan de hand van drie thema’s zijn de dilemma’s beschreven:

(1) Loyaliteit beschreef de spagaat die verloskundigen ervaren tussen het loyaal willen zijn aan de behoeften en verwachtingen van de vrouw enerzijds, en loyaal zijn aan richtlijnen en aan (lokale) afspraken met zorgverleners waarmee zij samenwerken, anderzijds. Onderliggende conflicterende waarden waren het zowel belang hechten aan goede ervaringen van de vrouw als ook aan gezondheid/ geboorte uitkomsten. De onderliggende beïnvloedende factoren waren risico perceptie, perceptie van de impact van een zwangerschap en geboorte en perceptie op organisatie van zorg.

(2) Verantwoordelijkheid was een dilemma dat verloskundigen ervoeren omdat ze zich enerzijds verantwoordelijk voelen de vrouw als individu te respecteren maar anderzijds als een verantwoordelijk en betrouwbare verloskundige erkend willen worden door collega’s in de keten. Onderliggende conflicterende waarden waren autonomie van de vrouw versus professionele aansprakelijkheid. De onderliggende factoren hiervoor waren persoonlijke en professionele sociale normen, anticiperende spijt en angst.

(3) Eigenheid was een dilemma dat verloskundigen ervoeren in de relatie met de vrouw; in hoeverre de vrouw vast blijft houden in het volharden van haar wensen en in hoeverre de verloskundige vasthoudt aan haar beroepsprofiel en regelgeving. Onderliggende conflicterende waarden werden gevormd door de waarde die de verloskundige hecht aan expertise van de vrouw m.b.t haar lichaam en leven en zelfmanagement door de vrouw versus de professionele identiteit van de verloskundige. De onderliggende factoren bleken behoefte aan controle, eerdere ervaringen en kennis.

De auteurs concluderen dat het belangrijk is om interne conflicten inzichtelijk te maken en hiervan te leren. Op basis van de verhalen en reflecties hierop concluderen zij dat professionele ontwikkeling van de verloskundige gebaat zou kunnen zijn bij het vertellen en delen van verhalen en ervaringen.