Deze kwalitatieve studie in een grootstedelijke verloskundekliniek in Ierland exploreerde de ervaringen van verloskundigen bij het werven van deelnemers voor studies van andere onderzoekers. De auteurs hielden individuele semigestructureerde face-to-face of telefonische interviews met 19 verloskundigen.

Uit de analyse komen drie samenhangende thema’s: intrinsieke motivaties, extrinsieke motivaties en organisatorische uitdagingen.

Intrinsieke motivaties omvatten de persoonlijke overtuigingen van verloskundigen over de waarde en mogelijkheden voor praktijkverbetering van onderzoek in het algemeen. Daarnaast speelt hun zienswijze op de robuustheid van specifieke studies en mogelijke invloed op individuele vrouwen en kinderen een rol. Verloskundigen willen vrouwen met gecompliceerde zwangerschappen beschermen tegen te veel van hen vergende informatie over onderzoek.

Extrinsieke motivaties hebben verband met de complexiteit van een onderzoek en zichtbaarheid, toegankelijkheid en benaderbaarheid van de onderzoeker. Organisatorische uitdagingen voor het aanbieden van onderzoeksinformatie en succesvolle werving zijn tijdsbeperkingen, werkdruk en de hoeveelheid lopend onderzoek.

De conclusie is dat de verloskundigen navigeren tussen twee, soms concurrerende, werelden van de klinische praktijk en klinisch onderzoek. Een aanbeveling is om met praktiserende verloskundigen de waarde van het onderzoek en mogelijke bias in de werving te bespreken, en om hen de informatie over het onderzoek te laten beoordelen. Onderzoekers dienen laagdrempelig beschikbaar te zijn voor vragen van verloskundigen over specifieke studies. Op organisatieniveau is een systeem nodig voor coördinatie en beheer van de hoeveelheid lopend onderzoek.