Baringspijn is een complex fenomeen geassocieerd met een paradoxale ervaring van ondraaglijkheid en blijdschap. De ervaringen van baringspijn kent een grote variatie tussen individuele vrouwen.

Deze narratieve review bestudeerde de ervaringen van baringspijn om een antwoord te vinden op de vraag waarom vrouwen dit zo verschillend ervaren en waarom zij er zo verschillend op reageren.

Er werden 31 internationale studies geselecteerd voor een interpretatieve synthese; een combinatie van kwalitatieve studies over subjectieve pijnervaringen van barende vrouwen en studies die gebruik maakten van kwantitatieve meetinstrumenten.

De studies werden in verschillende landen uitgevoerd en bestudeerden ervaringen en meningen van vrouwen van verschillende etniciteit, bevallen in verschillende settingen. De resultaten werden beschreven aan de hand van drie thema’s.

1. Thema ‘aard en karakter van baringspijn’

Het thema ‘aard en karakter van baringspijn’ beschrijft de uitermate individuele beleving van de pijn. De pijn wordt ervaren als intens en emotioneel. Het emotionele karakter is de drijfveer voor vrouwen om hulp en ondersteuning te vragen aan iemand anders. Baringspijn is uniek en niet te vergelijken met welke andere pijn dan ook, maar daarom ook moeilijk te beschrijven aan anderen. Het feit dat de pijn zowel met een fysiologisch dus normaal proces en met een positief resultaat verbonden is, in tegenstelling tot andere pijn, maakt baringspijn een unieke pijn. Vrouwen geven een persoonlijke mening aan de pijn waardoor zij enerzijds de pijn kunnen accepteren of anderzijds juist vinden dat zij lijden of hulpeloos zijn.

2. Thema ‘determinanten van baringspijn’

Het thema ‘determinanten van baringspijn’ beschrijft hoe aan- of afwezigheid van angst, geloof in eigen kunnen en een gevoel van veiligheid de ervaring van de pijn in positieve en negatieve zin kunnen beïnvloeden. De ondersteuning in woorden, zorg en handelingen van de hulpverlener heeft een belangrijke invloed op de beleving van de pijn. De mate van getoonde en gemeende medemenselijkheid van de hulpverlener en in hoeverre de vrouw de hulpverlener vertrouwt helpt de vrouw om de pijn wel of niet te hanteren. Ook wordt de relatie tussen de invloed van de bevallingsomgeving op de pijnbeleving en het omgaan met de pijn beschreven. Klinische settingen zijn geassocieerd met het gebruik van pijnbestrijding.

3. Thema ’transformatie’

Het thema ‘transformatie’ beschrijft dat baringspijn positief verbonden is aan de transitie naar moederschap waardoor pijn een gevoel van voldoening kan geven; een uitdaging met een beloning.

De auteurs concluderen dat inzichten in de aard en de determinanten van baringspijn kan leiden tot het ontwikkelen van effectieve strategieën die bijdragen aan meer geïndividualiseerde zorg durante partu, inspelend op de individuele belevingswereld van de vrouw.