Al enige decennia wordt de videocamera inge-zet om verloskunde studenten vaardighedenaan te leren. Meestal gaat het daarbij omgespreksvaardigheden. Tegenwoordig wordenook beeldopnamen gemaakt in verloskamersals middel om te reflecteren op het handelentijdens acute situaties. Onlangs werd de video-camera voor het eerst in eerstelijns verlos -kundige praktijken gebruikt voor wetenschap-pelijke onderzoek.