Vaak handen wassen, geen rauw vlees eten enhandschoenen gebruiken als je in de tuinwerkt. Eenvoudige leefregels voor zwangerevrouwen om te voorkomen dat zij infectiesoplopen die schadelijk kunnen zijn voor moederof kind. Daarom heeft het voorlichtingscentrum van het RIVM vlak voor de zomer een publiekscampagne gelanceerd over zwangerschap en infecties.

“Het is gewoon een heel mooi product.” Aan het woord is Nicole Snaphaan, verloskundige in Nijmegen. “Er was eigenlijk helemaal geen voorlichtingsmateriaal beschikbaar over infecties tijdens de zwangerschap. Een paar items worden aangestipt in de algemene folder voor zwangeren, maar dat is minimaal. Zeker nu infectieziekten als de Qkoorts en de Mexicaanse griep bijna dagelijks het nieuws halen, is goede voorlichting voor zwangeren over de risico’s van infecties voor moeder en kind heel belangrijk.” Het begon vorig jaar bij het Landelijk Overleg Infectieziekten dat Infecties en Zwangerschap als jaar – thema koos. Daaruit ontstond het initiatief om een website op te zetten over dit onderwerp. Dat werd www.zwangerschapeninfectieziekten.nl. Een groep deskundigen werd bijeengetrommeld en Snaphaan werd als afgevaardigde van de KNOV gevraagd aan deze werkgroep deel te nemen. “Gaandeweg het proces kwamen we erachter dat de website toch vooral bedoeld is voor de professionals,” aldus Snaphaan. “Er staat veel informatie op, maar wel in redelijk moeilijke taal. Zo ontstond het idee om ook iets te gaan maken voor de zwangeren zelf en dat is de toolkit geworden.”