In 2007 kregen meer dan 14.000 van de ruim 170.000 zwangere vrouwen te maken met pre-eclampsie (PE, zwangerschapsvergiftiging), eclampsie of het HELLP-syndroom. Daarmee zijn hypertensieve aandoeningen in Nederland de belangrijkste oorzaak van het overlijden van moeders als gevolg van de zwangerschap. Om deze moedersterfte te voorkomen, is eind vorig jaar een voorlichtingscampagne van de Stichting HELLP-syndroom van start gegaan. Het doel is vrouwen bewust te maken van de klachten die gepaard gaan met PE en HELLP en de daarmee samenhangende complicaties. Het voorlichtingsmateriaal is gemaakt in samenwerking met de NVOG en de KNOV.