De preventie van kindermishandeling, partnergeweld, psychosociale problemen bij kinderen en depressies bij moeders kan al tijdens de zwangerschap beginnen. Deze situaties kunnen zich dan al voordoen of zijn voor- spelbaar door aanwezigheid van risicofactoren. Verloskundigen hebben een signalerende taak en kunnen deze volgens de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte meer systematisch invulling geven. Op verzoek van de gemeenten Zaanstad en Amsterdam voerde TNO Kwaliteit van Leven, naar Canadees voorbeeld, het signa- leringsinsintrument ‘ALPHA-NL’ in. De verloskundigen die meededen aan het project zijn positief over dit instru- ment en zeggen meer signalen op te merken. Verder onderzoek naar de validiteit en effectiviteit van het signa- leringsinstrument zijn nu nodig. Ook is er meer aandacht nodig voor de samenwerking met de jeugdgezondheids- zorg, Centra voor Jeugd en Gezin en andere professio- nals waarnaar verwezen kan worden. gezin. In dit artikel wordt de ervaring met de ALPHA-NL in Nederland geschetst.