Vrouwen met een bipolaire stoornis hebben vaak een indicatie voor levenslang medicatiegebruik. Als zij zwanger worden, staan zij voor het dilemma of ze medicatie staken of continueren. Deze Deense retrospectieve cohortstudie onderzocht bij vrouwen met een bipolaire stoornis of zij psychofarmaca kregen voorgeschreven tussen de 12 maanden voor conceptie en 12 maanden postpartum. De vrouwen waren 15 tot 55 jaar en verwachtten tussen 1997 en 2012 hun eerste kind. De analyse hield rekening met sociaal-demografische factoren, middelengebruik en psychiatrische anamnese.

Van de 336 geïncludeerde vrouwen gebruikt 72.6% (244) een jaar voorafgaand aan conceptie psychofarmaca. Van hen staakt 27.9% (68) het gebruik tijdens de zwangerschap en is 20.5% (50) een jaar postpartum nog niet met medicatie herstart. Van de vrouwen die medicatie continueren (72.1%; 176), stopt 13.5% (33) met medicatie binnen een jaar postpartum (mogelijk wegens borstvoeding). Van alle vrouwen die in het jaar voor de conceptie psychofarmaca gebruiken stopt 36.1% (88) voor langere tijd met medicatie rondom hun zwangerschap.

Er is een verband tussen het continueren van medicatie rondom de zwangerschap en hogere leeftijd bij de conceptie, contact met een psychiater en gebruik van psychofarmaca in het jaar voor conceptie. Rondom de zwangerschap gebruiken de vrouwen relatief weinig stemmingsstabilisatoren (als lithium), maar steeds vaker antidepressiva (SSRIs). Dit kan leiden tot een nog groter risico op terugval postpartum dan a-prior al bestaat bij vrouwen met een bipolaire stoornis. Vrouwen die lithium krijgen voorgeschreven, ontvangen rondom de zwangerschap vaker hogere doseringen. Deze zijn aangepast aan toename van bloedvolume, leverenzymactiviteit en glomerulaire filtratie tijdens de zwangerschap.

Een beperking is dat de onderzoekers alleen data hadden over de voorgeschreven medicatie en daarmee het daadwerkelijk gebruik overschatten. Ook kunnen ze geen uitspraak doen over motivaties van vrouwen rond hun medicatiegebruik.