Waar lopen nieuwe gynaecologen tegenaan in de start als jonge klare? En hebben we hen in de midische vervolgopleiding genoeg voorbereid op het werk als gynaecoloog? Dit artikel presenteert de huidige onderzoeksinzichten betreffende de overgang van Arts In Opleiding tot Specialist (AIOS) naar specialist en beschouwt in welke mate de recente vernieuwingen binnen de medische vervolgopleiding een antwoord zijn op de bestaande problemen.

In conclusie, geeft onderzoek naar de transitie van AIOS naar jonge klare belangrijk inzicht in hoe de vervolgopleiding heeft voorbereid op het werken als specialist. Vooral de ontwikkeling van generieke competenties in de vervolgopleiding is noodzakelijk. De toegenomen aandacht voor deze competenties lijkt dan ook een goede zaak, al is het nog zoeken naar de juiste invulling hiervan.