De audit loopt. Elke bijeenkomst zijn er weer vele mensen aanwezig vanuit alle betrokken doelgroepen. De aanwezigen bespreken de casussen en analyseren Sub Standard Factoren (SSF) en aandachtspunten. Iedere deelnemer aan de audit is tevreden: “er komt toch echt wat uit de PAN, we kunnen ons nog weer verder verbeteren in ons vak”, en gaat onder de indruk en gemotiveerd terug naar zijn praktijk van alledag. Maar dan …? Hoe gaan we die verbeterpunten nu echt doorvoeren in onze dagelijkse praktijk? Wat komt er na de PAN? Al die veranderingen … Er komen er al zoveel op ons af! Op dat moment komt ACTion in actie, een ZonMw-project in Noord-Nederland.

Het doel
Het doel van het vierjarig ACTion-project is het verbeteren van de implementatie van de verbeterpunten voortkomend uit de perinatale audits. Hoe we dit doen? Door in vier jaar tijd alle deelnemers van alle VSV’s in Noord-Nederland de mogelijkheid te geven om instrumenten en handvatten te verkrijgen waarmee zij hun lokale verbeterpunten uit de audit nog beter kunnen implementeren. Dat is de opdracht van dit ZonMw-project. Want wanneer een SSF omgezet is in een verbeterpunt blijkt het nog niet altijd gemakkelijk om deze ook echt in de praktijk door te voeren. Frustratie ligt op de loer, want waarom doen we de audit dan eigenlijk?

Uit alle elf VSV’s in Noord-Nederland zijn in totaal 83 personen getraind. In de ACTion-expertgroepen zijn nu ook andere VSV-leden actief betrokken bij de implementatiemethodiek volgens ACTion. De begeleiding en advisering tijdens de follow-upbijeenkomsten blijkt belangrijk voor de voortgang van de verbeterprocessen. ACTion staat nu in de meerderheid van de VSV’s als vast punt op de agenda. In de meerderheid van de perinatale audits wordt toenemend aandacht besteed aan de stand van zaken van de verbeterpunten conform de ACTion methodiek. Door middel van onderzoek zal duidelijk worden wat de effectiviteit is van de beschreven aanpak van ACTion.

Met dank aan al die mensen uit de elf VSV’s in Noord Nederland die zich actief en positief inzetten voor het ACTion-project.