In 2010 is in Nederland de audit van perinatale sterfte (kortweg: perinatale audit) in alle Verloskundige
Samenwerkingsverbanden (VSV) van start gegaan. Hiermee volgen we, na jarenlange voorbereiding Engeland en Noorwegen waar de audit in de jaren 90 is ingevoerd. Het landelijk onderwerp voor de perinatale audit in 2010 tot en met 2012 is de ‘à terme sterfte’ voor, tijdens en na de bevalling. Bevindingen uit het ene VSV kunnen ook voor andere VSV’s nuttig zijn. Daarom presenteren het Tijdschrift voor Verloskundigen (TvV) en het Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie (NTOG) een nieuwe rubriek, met geselecteerde casus uit de audit: ‘Wat komt er uit de PAN’. In dit eerste artikel staat de invoering van de audit in Nederland centraal.

Audit is een belangrijk instrument om de kwaliteit van de zorg te bewaken en te verbeteren. Door de geleverde zorg gestructureerd en kritisch te bekijken wordt duidelijk of deze voldeed aan de geaccepteerde standaarden, of eventueel substandaard factoren in de zorg aanwezig waren en in hoeverre die hebben bijgedragen aan de sterfte of andere uitkomsten. Hierdoor worden de zwakke plekken in het zorgproces blootgelegd en kan gerich worden gekeken welke verbeteringen nodig zijn.