In 2010 is in Nederland de audit van perinatale sterfte in alle Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV) van start gegaan. NTOG en het Tijdschrift voor Verloskundigen (TvV) presenteren casuïstiek en aanbevelingen uit de audit. Dit keer staat intrauteriene groeivertraging (IUGR) centraal.

Waarom groeivertraging?
In 2011 zijn 368 van de 158.500 à terme kinderen doodgeboren of in de eerste vier levensweken overleden. Een belangrijke oorzaak voor het overlijden is een laag geboortegewicht voor de zwangerschapsduur. Het is aannemelijk dat een deel van deze sterftes voorkomen had kunnen worden door tijdig opsporen, intensief volgen en een tijdige bevalling.

De komende jaren krijgen we hopelijk meer informatie over hoe groeivertraging eerder en beter te identificeren en hoe aansluitend te handelen. In de tussentijd is het niet onredelijk om de aanbevelingen in de jaar rapporten van de PAN (zie kader) te implementeren.

Aanbevelingen
– Maak binnen een VSV duidelijke afspraken over hoe de groei gecontroleerd wordt en wie welke echo’s doet.
– Gebruik de beschikbare landelijke richtlijnen en kwaliteitseisen.
– Maak binnen uw VSV een protocol over de beoordeling van echo’s en ga expliciet in op de documentatie en beoordeling van groeicurves, zeker bij gebruik van meerdere groeicurves.
– Zorg dat de echoscopist altijd de beschikking heeft over de uitslagen van eerdere echo’s. Bij verwijzingen alle groeimetingen plotten in één curve.
– Maak voldoende tijd om echobeelden en -curves te beoordelen en roep bij twijfel, onduidelijkheid of lastige omstandigheden (obesitas) hulp in van een ervaren collega.
– Bij de voorgestelde interventies is het vooral zinvol om een niet-rookprogramma te implementeren.