Hoewel de thuisbevalling in Noorwegen niet de norm is (0,12 tot 0,29% van de vrouwen bevalt thuis), is een kleine groep vrouwen daartoe erg gemotiveerd. Deze studie exploreert de motieven voor en ervaringen met een geplande en succesvolle thuisbevalling van nullipare vrouwen.

Via verloskundige praktijken werden tien vrouwen gerekruteerd, die in de voorgaande twee jaar thuis bevielen van hun eerste kind. Zij werden geïnterviewd aan de hand van zes open vragen. Hun antwoorden werden geanalyseerd met de ‘systematische tekstcondensatie’-methodiek. Er is opzettelijk gekozen voor nulliparae om het motief van eerdere negatieve bevalervaringen te excluderen.

De twee hoofdcategorieën die uit de antwoorden naar voren komen, zijn ‘innerlijke motivatie’ en ‘bevallen in een veilige omgeving’. Hieruit volgen de subcategorieën ‘vertrouwen in normale geboorte’, ‘voorbereiding’, ‘in staat zijn om de eigen innerlijke wereld binnen te gaan’, ‘vertrouwen in de verloskundige’ en ‘transitie naar moederschap’.

De geïnterviewde vrouwen ervaren een innerlijk vertrouwen in het fysiologische geboorteproces en voelen dat bevallen het beste thuis plaats kan vinden. Een aantal vrouwen staat sceptisch tegenover medische interventies als pijnstilling en wil die door thuis te blijven actief vermijden.

De vrouwen kunnen thuis makkelijker bij zichzelf blijven. Thuis zijn voelt voor hen veilig, gecontroleerd en vredig en ondersteunt hen in de transitie naar het moederschap. De bijstand van een vertrouwde en toegankelijke verloskundige is belangrijk voor vrouwen om zich gerespecteerd voelen en zorgen los te kunnen laten.

Vrouwen worden soms geïnspireerd door bekenden met positieve thuisbevallingservaringen, maar halen niet veel uit reguliere zwangerschapscursussen. Geen van de vrouwen is door hun zorgverlener actief geïnformeerd over thuisbevallen. Vrouwen met een wens om thuis te bevallen, gaan zelf actief op zoek naar informatie.

De studie reflecteert op ervaringen van vrouwen met een succesvolle thuisbevalling, terwijl normaliter een deel alsnog wordt overgedragen. Mede omdat verloskundigen zelf participanten aandroegen, is selectiebias niet uit te sluiten. Desalniettemin geeft deze studie inzicht in de motieven van vrouwen om thuis te bevallen en in aspecten die bijdragen aan een positieve bevalervaring. De bevindingen kunnen bijdragen aan promotie van fysiologische geboorte.