Bij de circa 1 miljoen aterme bevallingen die de afgelopen tien jaar in de tweede lijn plaatsvonden, werd in 39% van de gevallen geen kinderarts geraadpleegd. In 48% van de gevallen werd een kinderarts geraadpleegd zonder dat opname van het kind volgde. In 13% van de gevallen werd het kind (acuut of binnen een week) opgenomen op een afdeling pediatrie. Deze percentages veranderden zeer weinig met de jaren. Wij gebruikten LVRinsight om de gegevens verder te analyseren.