Inzicht in de kwaliteit van zorg is in het belang van patiënten/cliënten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de overheid. In 2007 hebben acht partijen – de Consumentenbond, IGZ, NFU, NPCF, NVZ, Orde van Medisch  Specialisten, V&VN, en  Zorgverzekeraars Nederland – zich verenigd in het project Zichtbare Zorg Ziekenhuizen, afgekort als ZiZo. ZiZo werkt aan het  ontwikkelen, invoeren en onderhouden van instrumenten om kwaliteitsinformatie beschikbaar te krijgen. Voor de verloskunde heeft ZiZo in 2009 een set van indicatoren voor medicamenteuze pijnbehandeling tijdens de bevalling ontwikkeld. De resultaten van de eerste uitvraag van deze indicatoren worden binnenkort  verwacht.  Det  van  Dijk  heeft  ons  ertoe aangezet alvast te kijken naar deze indicator met behulp van LVRinsight.