Wij ontwikkelen het computerprogramma LVRinsight dat LVR2 data inzichtelijk moet maken. De bedoeling is dat gynaecologen daarmee op eenvoudige wijze het LVR2 bestand kunnen raadplegen voor antwoorden op alledaagse vragen uit de praktijk. Voordat het in de loop van dit jaar beschikbaar komt, testen we het gebruik ervan door opvallende uitkomsten te presenteren aan een expert en te bezien of vervolgvragen ook kunnen worden beantwoord.