Wij testen momenteel het computerprogramma LVRinsight dat LVR2-data inzichtelijk kan maken. De bedoeling is dat gynaecologen daarmee op eenvoudige wijze het LVR2-bestand kunnen raadplegen voor antwoorden op alledaagse vragen uit de praktijk. Het huidige onderwerp is aangedragen en becommentarieerd door Hans Wolf.