Met ingang van 2011 introduceert de IGZ een nieuwe kwaliteitsindicator voor de tweedelijnsverloskunde: het percentage spontaan geëindigde baringen in de groep van nulliparae met een aterme eenlingzwangerschap en het kind in hoofdligging, de nulliparous term singleton vertex (NTSV)-groep. In deze aflevering beschouwen wij deze indicator retrospectief voor de afgelopen elf jaar met behulp van LVRinsight. Voor zowel de IGZ als de NVOG is dit een unieke gelegenheid tot dialoog over een nieuwe indicator, nog voordat die verplicht wordt.