In de LVR2 van de afgelopen elf jaar (1999-2009) zijn ruim 1,3 miljoen kinderen geregistreerd. Circa 6% van hen behoort tot een tweeling. Dat zijn er dus bijna 40.000, voldoende voor een retrospectief onderzoek. Diverse ziekenhuizen in Nederland zijn betrokken bij een internationale gerandomiseerde trial, de Twin Birth Study, die bij tweelingen van 32-38 weken een geplande vaginale geboorte vergelijkt met een geplande sectio caesarea wat betreft perinatale en latere mortaliteit en morbiditeit van beide kinderen. Wij gebruikten LVRinsight om te zien wat de Nederlandse cijfers leren over de modus partus en perinatale sterfte van beide kinderen van een tweeling.