Wij zijn tot nu toe in deze rubriek het onderwerp perinatale sterfte uit de weg gegaan. Bewust, om de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte niet voor de voeten te lopen. Nu de Stuurgroep haar werkzaamheden heeft afgerond is
de tijd rijp om perinatale sterfte met LVRinsight te analyseren. We zullen dat in de komende afeveringen vanuit diverse invalshoeken doen. Allereerst kijken we naar de relatie tussen zwangerschapsduur en de kans op perinatale sterfte.