Onze huidige analyses met LVRinsight zoomen in op perinatale sterfte. We hebben in de vorige afevering gezien dat de kans op sterfte van het kind bij voldragen zwangerschap vóór de baring vergelijkbaar is met die tijdens/na de partus. Het sterfterisico is het laagst rond week 40 en neemt daarna vrij sterk toe. Ditmaal analyseren we de risico’s die samenhangen met de wijze waarop de baring begint.