In onze huidige analyses met LVRinsight zoomen we in op verschillende aspecten van perinatale sterfte. We hebben in eerdere afeveringen laten zien dat bij voldragen kinderen het risico op sterfte ante partum vergelijkbaar is met het sterfterisico tijdens en na de baring en dat de perinatale sterftekans het kleinst is rond week 40. Electieve inleidingen
en sectio’s blijken relatief veilig te zijn. Ditmaal onderzoeken we de perinatale sterfte van aterme kinderen in stuitligging.