Met het computerprogramma LVRinsight kunnen we LVR2-data inzichtelijk maken. Het kan inzicht geven en leiden tot hypotheses die daarna wetenschappelijk moeten worden onderzocht. Ditmaal aandacht voor een trend; één waarbij alle correlatieanalyses geen indicatie opleveren over de oorzaak.