Simone ontmoette de vader van haar kinderen Carolineen Daniel tijdens haar studie in Amerika (1986-1990).Liefde op het eerste gezicht, en samen public healthstuderen. In 1990 kwamen zij naar Nederland. Carolinewas net geboren en Simone kreeg een baan aangebodenbij TNO. Haar partner werkte als internist en later alsbedrijfsarts maar kon uiteindelijk zijn draai niet vinden inNederland. Uiteindelijk ging hij terug naar Amerika toenDaniel twee was en Caroline zes. Simone en de kinderenbleven hier, Simone bij ‘haar’ TNO waar zij werkte binnende onderzoeksgroep Jeugd met speciale aandacht voorzwangeren en pasgeborenen. Het toenmalige hoofd vanTNO Jeugd, Pauline Verloove-Verhorick, had ideeën overde vorming van een speciale unit voor zwangerschap engeboorte, naar het voorbeeld van de Oxford PerinatalUnit onder leiding van Ian Chalmers. Het aardige is datSimone later niet alleen Pauline opvolgde binnen TNO alshoofd van de onderzoeksgroep Jeugd, maar ook als bijzonderhoogleraar Integrale preventieve gezondheidszorgvoor kinderen aan het Leids Universitair Medisch Centrum(LUMC).