Het meten van de bloeddruk is een van de meest uitgevoerde handelingen in de verloskundigenpraktijk. Kennis van de werking van de verschillende soorten bloeddrukmeters is van belang voor de kwaliteit van de meting en voor de volledige en juiste interpretatie van de gemeten bloeddrukwaarde. Dit artikel geeft een overzicht van de werking van de verschillende soorten bloeddrukmeters en staat stil bij de voor- en nadelen ervan.